سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی انصاری – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
ایرج غفارزاده – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

مطالعه و بررسی وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان نشان می دهد، در این کشورها توجه خاصی به ایجاد و توسعه SME ها معطوف شده است بطوریکه بعنوان مثال بیش از ۹۰ درصد از شرکتهای موجود در کشورهای توسعه یافته اروپایی را شرکتهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند . با توجه به افزایش جمعیت، بحران اشتغال، نقش SME ها در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی، نیازهای تکنولوژیک و اهمیت نوآوری در تولید محصولات یا فرآیندهای جدید ضرورت دارد موضوع SME ها بطور همه جانبه مورد مطالعه و توجه قرار گیرد . در این مقاله سعی شده است برنامه ها و سیاستهای کشورهای منتخب اروپایی در حمایت از SME ها مورد بررسی واقع و مقایسه تطبیقی آن با وضعیت موجود در ایران صورت گیرد تا با شناسایی مهم ترین عوامل و نواقص موجود در برنامه ها و سیاستهای حمایتی کشور زمینه های لازم برای ارائه پیشنهادات وراهکارها و مطالعات آتی فراهم آید . همچنین به عنوان یک مطالعه موردی، تجارب حمایتی سازمان پژوهشهای علمی و صنعت ی ایران در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته است .