سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم رحیم خانلی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گروینها را برای منحرف کردن جریان و دور کردن آن از کناره رودخانه و یا به منظور آرام کردن جریان در طول کناره به کار می برند در این بررسی چهار مدل از گروین مورد بررسی قرار گرفته است : ا – گروین غیر قابل نفوذ قائم . ۲ – گروین غیر قابل نفوذ مورب . ۳ – گروین نفوذپذیر به صورت شمع کوبی . ۴ – گروین پره ای . عملکرد هر چهار مدل تحت شرایط جریان آزاد مورد بررسی قرار گرفته است . مدلها در یک کانال بتنی به طول ۱۲ متر، ارتفاع ۶ / ۰ متر و عرض ۷۷ / ۰ متر به فواصل ۰۶ سانتیمتری از یکدیگر کار گذاشته شده اند . کف کانال به ضخامت ۸ سانتیمتر ماسه ریخته شده است . سرعت جریان در چند نقطه واقع در مناطق گروین و با استفاده از دستگاه Miniature Propeller Current Meter اندازه گیری شده و سپس جریان در کانال با کمک نرم افزار Fluent شبیه سازی شده و مقایسه ای بین عملکرد این چهار مدل ارائه شده است