سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر جعفریان مرزونی – دکتری خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدحسن بازیار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این تحقیق تغییر مکانهای ماندگاردینامیکی سد خاکی درودزن به روشهای بلوک لغزنده نیومارک و مجزا (Decoupled) که ترکیبی از روش اجزاء محدود و روش نیومارک است، محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفته اند. در آنالیزهای دینامیکی انجام شده بری از شتاب نگاشتهای مهم ایران استفاده شده اند. نتایج نشان می دهند که این مقایسه به عواملی همچون مقادیر نسبت پریود متوسط موج ورودی (Ts/Tm) وابسته است. همچنین نتایج بدست آمده با گرافهای Makdisi و Seed که در تحلیل لرزه ای سدهای همگن با ارتفاع تقریبی بین ۳۰ تا ۶۰ متر استفاده می شوند، ارزیابی شده است ودست بالا یا دست پایین بودن این گرافها برای این سد مطالعه شده است.