سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد تقی کاظمی – استادیار مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف
مهدی خوابی شتربانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

شکل پذیری عمده ترین عامل اتلاف انرژی در سازه ها است . تغییرشکلهای بزرگی که برای رسیدن به یک رفتار شکل پذیر لازم است، اغلب با ترک خوردگی وکاهش مقاومت اعضا و اتصالات سازه ای، بخصوص در سازه های با شکل پذیری کم همراه می باشد . نصب مستهلک کننده های انرژی در نقاط خا صی از سیستمهای سازه ای، بمنظور متمرکز ساختن اتلاف انرژی در این نقاط، عملکرد و ایمنی سازه ها را در طول زلزله های شدید بهبود می¬بخشد.