سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزائی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
بابک پاشا – استادیار بخش عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

در تحقیق حاضر عملکرد لرزه ای چند ساختمان بعنوان نماینده ای از ساختمانهای فولادی متداول در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه ارزیابی نشان میدهد این ساختمانها بدلیل کمبودشکل پذیری وسختی پاسخگوی زلزله طرح استاندارد ۲۸۰۰ نبوده ونیاز به تقویت لرزه ای دارند. برای تقویت، شیوه استفاده از مستهلک کننده انرژی صفحه فولادی افزاینده سختی و میرائی TADAS مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن مقایسه ای بین شیوه تقویت ارائه شده و شیوه تقویت مرسوم (استفاده از مهاربند هم مرکز فولادی) انجام شده است. نتایج مطالعات خاکی از برتریها و مزایای قابل توجه شیوه تقویت با سیستم TADAS نسبت به شیوه تقویت مرسوم است.