سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه افشار – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
سمیه بااخلاق – کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
مریم کردی – کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

نوجوانانی که هویت کسب کرده اند یا فعالانه آن را کاوش می کنند، احساس عزت نفس بیشتری دارند ،به احتمال بیشتری به صورت انتزاعی و نقادانه فکر می کنند، بین فرد آرمانی (آنچه امید دارند کهبشوند) وخود واقعی شان شباهت بیشتری وجود دارد و در استدلال اخلاقی پیشرفته هستند(جوسلسون ، ۱۹۹۴ مارسیاو همکاران، ۱۹۹۳ ، ترجمه محمدی، سید یحیی ۱۳۸۳ ) . در ضمن، افرادی که هویت کسب کرده اند کمتر خود محور هستند و در مورد نشان دادن خود واقعی شان به دیگران ، ( احساس ایمنی بیشتری می کنند (او کانور ؛ ۱۹۹۵ ترجمه ، محمدی ؛ ۱۳۸۳ نوجوانانی که در ضبط یا پراکندگی هویت گیر کرده اند، مشکلات سازگاری دارند. افرادی که در ضبط هویت گرفتار شده اند، متحجر ، متعصب و انعطاف ناپذیر هستند . برخی از آنها تعهدات خود را به صورت دفاعی به کار می برند و هر گونه اختلاف عقیده ای را تهدید قلمداد می کنند (کروگر ؛ ۱۹۹۵ .( محمدی ۱۳۸