سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مسعود تمسکی بیدگلی – دانشجوی دکتری رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی
مسعود باباخانی – استادیار گروه مهندسی سیستمهای اقتصادی

چکیده:

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم رشد و توسعه اقتصادی کشورها قرار داده است. ارائه آموزش و مهارتهای لازم به کارآفرینان، یکی از جنبه‌های مهم در گسترش کارآفرینی است و با اثبات اکتسابی بودن اغلب ویژگی‌های کارآفرینان، آموزش به کارآفرینان اهمیت مضاعف یافته است. از طرف دیگر، بسیاری از افراد و موسسات کارآفرین، ممکن است که دارای چند ایده و یا نوآوری در زمینه های مختلف صنعتی باشند، که در اینجا این سوال مطرح می شود که احتمال موفقیت و تجاری سازی کدام ایده و در کدام رشته فعالیت صنعتی بالاتر است. لذا در این مقاله، آمار مربوط به شاخصهای کلیدی رشته فعالیتهای صنعتی کشور همچون شاخصهای میزان کاربری، میزان سرمایه بری، میزان تغییرات ساختاری، میزان کاردهی، درصد مواد اولیه خارجی، سطح اموزش شاغلان و بخصوص دو شاخص مهم سودآوری و رشد بهره وری زیربخشهای صنعتی در طی دوره ۸۶-۱۳۷۳ برآورد و تحلیل می گردد و سپس رتبه بندی رشته فعالیتهای صنعتی کشور از منظر اولویتهای سرمایه گذاری، با بکارگیری روش رتبه بندی تاکسونومی عددی انجام می شود.