سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید کرباسی – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل جباری – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدعلی علوی – آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فتح الله مضطرزاده – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پلی وینیل الکل (PVA) یکی از هیدروژل های زیست سازگار با جذب آب نسبتا مناسب می باشد. اما به منظور بهبود خواص سطحی و افزایش میزان جذب آب در این هیدروژل، می توان از مونومرهایی آبدوست با جذب آب بالا استفاده کرد. در این تحقیق دو مونومر هیدروژل اکریلیک اسید و وینیل پیرولیدون توسط پرتودهی به سطح پلی وینیل الکل پیوند داده شدند و در نهایت میزان جذب آب و سلول سازگاری هر سطح به طور جداگانه بررسی و مقایسه شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که میزان جذب آب و سلول سازگاری برای کامپوزیت ژل پلی وینیل الکل – وینیل پیرولیدون بیشتر از کامپوزیت ژل پلی وینیل الکل – اکریلیک اسید می باشد.