سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میترا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه شیروانی ماهانی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژی و رشد جمعیت، گسترش آلودگی خاک در م ناطق مختلف به خصوص مناطق صنعتی و کشاورزی افزایش قابل توجهی داشته است . فعالیت های بشر و تولید آلاینده های مختلف ، چرخه طبیعی عناصر را دچار اختلال نموده و باعث تجمع یا ورود عناصر غیر ضروری در چرخه غذایی گردیده است و ا ثرات نامطلوبی روی فعالیت های متابولیکی و فیزیولوژیکی گیاه و موجودات زنده موجود در خاک خواهد داشت ( ۲). از میان این آلاینده ها، فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن مورد توجه بوده که از آن جمله عنصر روی و کادمیم می باشند . روی در فعالیت های مختلف گیاهی مؤثر بوده و کادمیم نیز یکی از عناصر غیر ضروری برای تغذیه گیاهان به شمار می آید و به دلیل جذب سریع توسط ریشه گیاه، سمیت آن برای گیاهان بیشتر از سایرفلزات سنگین است و از طرفی روی و کادمیم در خاک محلول و یا قابل تبادل نیز بوده و به آسانی در دسترس گیاه قرار می گیرند ( ۱). با توجه به این که گیاهان نقش مهمی را در انتقال فلزات سنگین در خاک های کشت شده به عهده دارند، در نتیجه می توانند راهی برای ورود سموم و آلاینده ها به چرخه غذایی باشند . لذا بررسی میزان جذب فلزات سنگین توسط گیاهان و به خصوص سبزیجات از اهمیت ویژه ای برخوردار است ( ۵). هدف این تحقیق، مقایسه جذب روی و کادمیم در دو گیاه تربچه و شاهی و بررسی اثرات متقابل آن ها بوده است.