سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
شهریار عسگری – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
مهدیه گیلوری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

چکیده:
روی ۲۰ بوته از هر ۱۰ رقم گوجه فرنگی زمینی ، Calj-n3 ، Early ، King stone ، Mobil ، Peto early ، Petomech ، Primo early ، Riogrand ، Super stone و Super strainB در دمای ۱±۲۷ درجه سانتیگراد، رطوبت ۱۰±۷۵% . روشنایی ۱۶ ساعت در شبانه روز یکی از تخم های هم سن بید گوجه فرنگی قرار داده و با پایش روزانه مرگ هر فرد ثبت شد. رقم های Early و Super strain B به ترتیب با تلفات قبل از بلوغ ۶۰% و ۳۰% ، امید به زندگی (ex) موقع تولد ۳۰ و ۳۵ روز ، کمترین نرخ رشد جمعیت (r) 0/06 و ۰/۱۱ قرد در واحد زمان و نرخ خالص تولید مثل (R0) 10/15 و ۳۵/۱۵ مسل / ماده/ ماده متحمل ترین و حساس ترین ارقام به آفت تعیین گردیدند.