سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان برازنده –
بهروز ابطحی –
آرش جانشیر –

چکیده:

Mne miopsis le idyi بعد از ورود به دریای خزر مشکلات اکولوژیکی فراوانی ایجاد نموده است . به نظر می رسد که کاهش شدید جمعیت کیلکا و همچنین ماهیان خاویاری و فک خزر مربوط به پراکنش گسترده این شانه دار در بیشتر نواحی دریای خزر باشد . بنابراین دانستن درباره تمامی جنبه های بیولوژیکی و اکولوژیکی M. le id yi لازم و ضروری می باشد، در مطالعه حاضر سمیت حاد سولفات کادمیوم و فاز محلول نفت خام بر روی Mne miopsis le id yi و Acartia clausi محاسبه و LC50 های ۹۶ ساعته آنها مقایسه شد .
نتایج نشان می دهند که M. le id yi نسبت به Acartia clausi در مقابل سولفات کادمیوم مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد ًکه احتمالا این تفاوت مربوط به ساختار متفاوت این ۲ گونه می باشد .
همچنین از این آزمایش می توان نتیجه گیری کرد که مقاومت M. le id yi در مقابل آلاینده های دریایی نسبت به دیگر زئوپلانکتون دریاییمی تواند دلیل اصلی پراکنش وسیع آن در دریای خزر باشد . بنابراین توصیه می شود که مطالعات دیگری در مورد مقاومت جمعیت این شانه دار نسبت به آلاینده های محیطی گوناگون، شامل دیگر محصولات نفتی، دیگر فلزات سنگین و غیره صورت گرفته و همچنین مقایسه های مشابهی با دیگر گونه های زئوپلانکتون دریایی صورت گیرد .