سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین علیزاده – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

طبیعت پیچیده مسائل آب نیازمند روشهای جدیدی است که دیدگاه‌های فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را در یک قالب بهم پیوسته گردآوری نماید. این همان مفهوم مدیریت جامع است. برای اتخاذ تصمیمهای مناسب و جامع‌نگر باید از سیستم‌های پشتیبانی تصمیم که ویژگی تجمیع تمامی اجزای لازم در کنار هم را دارند، استفاده کرد. این اجزاء به طور کلی عبارتند از سیستم‌های طبیعی و زیرساختهای مرتبط و سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آب. هدف اصلی این مقاله مقایسه ویژگی‌های این سیستم‌های پشتیبانی تصمیم می‌باشد. برای مقایسه و ارزیابی معیارهایی تدوین گردید که عبارت اند از: ۱) نحوه مدل‌سازی سیستم‌های طبیعی و زیرساختهای مرتبط، ۲) سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی مرتبط با آب، ۳) نحوه تخصیص آب بین منابع و مصارف، ۴) امکانات جانبی، ۵) کاربرد مدل‌ها و ۶) قیمت آنها. مدلهایی که برای این مطالعه انتخاب شدند عبارت‌اند از: WEAP، MODSIM، MIKE BASIN، RIBASIM، WBalMo .