سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدباقر رهایی – دانشجوی دکتری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد – استاددانشگاه صنعتی شریف
علی شفیعی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا رحیمی پور – استادیار پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

دراین پژوهش رفتار سایش و روانکاری کامپوزیت TiC-NiAl تولید شده به روش سنتز احتراقی و SiC تولید شده به روش سینترینگ به منظور کاربرد درپمپ قسمت سطوح سخت آب بندهای مکانیکی مورد مطالعه قرارگرفت رفتار تریبولوژیکی SiC و TiC-NiAlاز طریق آزمون پین روی دیسک تحت شرایط خشک دردمای اتاقل بررسی شد ضریب اصطکاک و کاهش وزن نمونه های SiC و TiC-NiAl بوسیله ازمون پین روی دیسک اندازه گیری شد و نوع سایش بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری بررسی شد نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نمونهTiC-NiAl ضریب اصطکاک و رفتار سایشی نزدیک به Sic دارد نوع سایش برای نمونه های SiC و TiC-NiAl چسبان خراشان و تریبوشیمیایی می باشدهمچنین نتایج میکروو ماکرو سختی نشان داد که TiC-NiAl همانند Sic سختی بالا برای استفاده در پمپ دارد