سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد باقر رهائی – دانشجوی دکتری، پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدر نژاد – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
علی شفیعی – استادیار، دانشکده مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا رحیمی پور – استادیار، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش رفتار سایش و روانکاری کامپوزیت TiC-NiAl تولید شده به روش سنتز احتراقی و SiC تولید شده به روش سینترینگ به منظور کاربرد در پمپ (قسمت سطوح سخت آب بندهای مکانیکی) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار تریبولوژیکی TiC-NiAl و SiC از طریق آزمون پین روی دیسک تحت شرایط خشک در دمای اتاق بررسی شد. ضریب اصطکاک و کاهش وزن نمونه های TiC-NiAl و SiC بوسیله آزمون پین روی دیسک اندازه گیری شد و نوع سایش بوسبله میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ نوری بررسی شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نمونه TiC-NiAl ضریب اصطکاکا و رفتار سایشی نزدیک به SiC دارد. نوع سایش برای نمونه های TiC-NiAl و SiC چسبان، خراشان و تریبوشیمیایی می باشد. همچنین نتایج میکرو و ماکروسختی نشان داد که TiC-NiAl همانند SiC سختی بالا برای استفاده در پمپ دارد.