سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد باقر رهائی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی خلقی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

آببند مکانیکی (کاسه نمد مکانیکی ) وسیله ای است که از تراوش سیال بین شافت در حال گردش و محل قرارگیری شافت در پمپ جلوگیری می کند. کاربید سیلیسیم از جمله ترکیبات کاربیدی مهم است که در
پمپها به عنوان واشر در آب بندهای مکانیکی به کار برده میشود. یکی از روشهای مهم تولید آن، روش سینترینگ است، که روشی هزینه بر و زمان بر می باشد. سنتز احتراقی دما بالا از جمله روش هایی است که برای تولید کامپوزیت های مختلف از جمله TiB/Ti به کار برده می شود. واشرهای مصرفی در آب بندهای مکانیکی بایستی خصوصیات سختی و مقاومت به سایش بالا و روانکاری بالا داشته باشند . از این رو در این مقاله خواص تریبولوژیکی کامپوزیت TiB/Ti تولید شده به روش سینترینگ و SiC تولید شده به ر وش سینترینگ مورد مقایسه قرار گرفته است . ضریب اصطکاک و کاهش وزن نمونه های TiB/Ti و SiC از طریق آزمون پین روی دیسک مقایسه شد . رد سایش توسطSEM مورد مطالعه قرار گرفت و ترکیبات تشکیل شده در حین سایش از طریق EDX شناسایی گردید . نتایج آزمایش ها نشان داد که TiB/Ti ضریب اصطکاک کمتر در مقایسه با SiC نشان می دهد. همچنین سایش غالب در نمونه TiB/Ti از نوع چسبان و در SiC از نوع نوسانی بود . نتایج ماکروسختی نشان داد که TiB/Ti سختی قابل قبول در مقایسه با SiC دارد.