سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عزیزی قوپوز، – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
شکرالله حسنی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
محمد تجلی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
علی حبیب الله زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله خواص تریبو لوژی و فیزیکی برنز سرب دار (Cu-7Sn-15Pb) در مقایسه با همین خواص در کامپوزیت ریختگی برنز گرافیتدار (Cu-7Sn-3-7%G) مورد بررسی قرار گرفته است . کامپوزیت برنز گرافیت دار از طریق ریخته گری گردابی تولید شد . بر اساس مشاهدات میکروسکوپی روی قطعات تولیدی از این روش، گرافیت به طور یکنواخت در زمینه آلیاژ توزیع شده است، که این امر مبین عملکرد خوبفرآیند تولید در طی تهیه کامپوزیت می باشد. در این حالت درصد گرافیت مصرفی در کامپوزیت ۳،۵ و ۷ ،درصد حجمی بود. نتایج نشان می دهند که ضریب اصطکاک کامپوزیت ریختگی حدود دو سوم و میزان سایش آن حدود یک سوم مقادیر مربوطه در برنز سرب دار می باشد . علاوه بر این چگالی چنین کامپوزیت هایی، بستگی به درصد گرافیت، حدود ۱۰-۲۰% کمتر از چگالی برنز سرب دار بوده و ضریب انبساط حرارتی کامپوزیت ها هم حدود ۴% کمتر از برنز سرب دار می باشد که هر دو بر مزیت های استفاده از چنین کامپوزیتی می افزاید.