سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم کرباسی – مربی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا زمانزاد قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سعیدی – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاربرد کاربید تنگستن به عنوان یک ماده سخت از اوایل قرن بیستم شروع شد و تولید سرمتهای این ماده تحول عظیمی در صنعت ابزار ایجاد کرد.اما مشکلات تولید کاربید تنگستن که از جمله آنها نیاز به انرژی بالا بود منجر به ایجاد محدودیت هایی در کاربرد ماده مذکور شد.به دلیل پایین بودن آنتالپی تشکیل کاربید تنگستن تولید ماده مذکور به روش سنتز احتراقی چندان موفق نبود.لذا تلاشهایی در راستای استفاده از سایر مواد کاربید ساز و بایندر های فلزی جهت تولید کامپوزیتهای زمینه فلزی حاوی WCانجام گرفت تا کنون بخش اعظم تحقیقات بر مبنای تولید مواد مذکور پایه گذاری شده و ارزیابی کاربردی مواد حاصل چندان مورد توجه نبوده است.در این تحقیق با رویکرد علمی دو نمونه کامپوزیت زمینه فلزیNi-(Ti-W)C و Ni-TiCبه روش SHSتولید شده و خواص تربیولوژیکی آنهاپس از پوشش دهی به روش HVOFبرروی فولاد CK45مورد ارزیابی قرار گرفت.در این راستا از آزمون سایش رفت و برگشتی و ارزیابی میکرو ساختار XRD .EDS. داشته و مکانیزم سایش در پوشش Ni(ti-W)c ورقه ای شدن ودر پوشش Ni-TiC از نوع خراشان است.