سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایرج کاظمی نژاد – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک
مرجان ذاکرین – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

در این تحقیق بس لایه های Co-Cu/Cu به روش الکتروانباشت بر ری پلی کریستال Ti, Cu تهیه شدند. الکتروانباشت به صورت پتانسیواستات و در یک الکترولیت تک حمام حاوی نمک های سولفات Co , Cu با سه الکترود انجام شد. ریز ساختار این بس لایه ها توسط طیف XRD موردمطالعه قرار گرفت و در پایان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی خواص سطحی نمونه های ساخته شده بر دو نوع زیر لایهCu , Ti مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.