سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم بزار – استادیار، دانشگاه امام حسین (ع) دانشکده علوم و مهندسی گروه مهندسی شی

چکیده:

در این تحقیق خواص و روش سنتز برخی از مشتقات نیتره هیتروسیکل پیکریل‌ها (PYX, DNDPF, BTX) مورد مقایسه قرار گرفته است. روش عمومی سنتز شامل یک مرحله پیکریل شدن و متعاقب آن نیتره شدن با نیتریک اسید دودزا و با مخلوط سولفوریک اسید و نیتریک اسید دودزا است. این ترکیبات پایداری حرارتی مطلوبی معادل یا بیشتر از HNS‌از خود نشان داده‌اند. همچنین در این تحقیق خواص مادهمنفجره PYX‌که توسط محقق با استفاده از معرف نیتره کننده مخلوط نیتریک اسید دودزا و سولفوریک اسید تهیه شده است و در این مقاله به اختصار (PYX ) نامیده شده است و تجزیه این گونه مواد (PYX, DNDPF, BTX) به عناصر سازنده آن نیز مورد مطالعه قرار گرفت.