سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی داودآبادی فراهانی –
حجت ا… رنجبر –
امید احمدی –
رضا یونسی –

چکیده:

با توجه به اینکه دگرسانی به عنوان یکی از شاخصهای اکتشافی شناخته میشود , شناخت این مناطق می تواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای بسیار مفید واقع شود . در این تحقیق از داده های ژئوفیزیک هوایی شامل شمارش پتاسیم , شمارش توریم , شمارش اورانیوم و مغناطیس سنجی که با استفاده از برداشت هوایی بدست آمده و همچنین داده های سنجنده ASTER به منظور نقشه برداری مناطق دگرسان شده در منطقه چهارگنبد کرمان استفاده شده است . مطالعه داده های ژئوفیزیک هوایی و مقایسه آن با داده های ASTER نشان داد که با استفاده از آنها میتوان مناطق دگرسانی را با دقت بیشتری شناسایی نمود