سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا فخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن
حجت اله رنجبر – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار بخش مهندسی معدن

چکیده:

اکثر کانسارهای مس پورفیری دارای یک الگوی منطقه بندی بر مبنای کانی سازی و دگرسانی سنگ دیواره می باشند بطوریکه می توان از این منطقه بندی دگرسانی هیدروترمال به عنوان یک شاخص برای اکتشاف کانسارهای مس پورفیری توسط روشهای دورسنجی و ژئوفیزیک استفاده کرد. دراین مقاله ضمن پردازش تصاویر سنجنده ASTER منطقه کوه پنج با کمک روش آنالیز مولفه هیا اصلی مناطق دگرسان شده شناسایی شده است.