سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامعباس لطفعلی آینه – مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
مارتین ونجینکل – گندم در مرکز تحقیقات بین المملی گندم و ذرت سیمیت
ماتیو رینولد – گندم در مرکز تحقیقات بین المللیگ ندم و ذرت سیمیت
کریم عمر – گندم در مرکز تحقیقات بین المللیگ ندم و ذرت سیمیت

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی درجه حرارت اندام های گیاهی (برگ سنبله و بدانکل) و درجه حرارت کانویی و اثرات متقابل بین آنها و همچنین تعیین همبستگی این صفات با برخی صفات مورفولوزیک ازجا عملرکد و عملکرد دانه به مورد اجرا درآمد.