سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر نعمتی – استادیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مجری طرح نیروگاه های آ
سعید عبدالهی – کارشناس ارشد، گروه مکانیک، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد تبریز، شرکت توسع

چکیده:

دریچه های شعاعی از جمله بزرگترین سازه های فولادی بکار رفته در تاسیسات هیدرومکانیکال می باشند. دریچه های شعاعی سرریز سدهای مسجد سلیمان، کرخه وکارون ۳ از بزرگترین انواعخود در جهان محسوب میشوند. طراحی این دریچه ها توسط سهگروه مختلف، برای سه اندازه متفاوت و با سه شکل متفاوت صورت پذیرفته است بصورتیکه مقایسه انها در حالت عادی امکان پذیر نمی باشد در این مقاله، جهت یافتن روشی برای مقایسه، پس ازمدل سازی و تحلیل اجزاء محدود هر دریچه و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام، روش طراحی و شکل انتخابی هر دریچه بااستفاده از مدلسازی پارامتریک به ابعاد دریچه های دیگر تعمیم یافته است. در این حالت برای هر سد سه نوع دریچه و با سه طرح مختلف و در نتیجه ۹ مدل المان محدود در دسترس خواهد بود. مقایسه نتایج تحلیلهای اجزاءمحدود ، نشانگر استحکام و ضریب اطمینان بیش از حد لزوم (و در نتیجه وزن بالا) برای طرح مسجد سلیمان و در نقطه مقابل آن، ضریب اطمینان کم (حالت نمزدیک بحرانی برای کمانش موضعی در تیر افقی دوم) برای طرح کرخه خواهد بود. طرح کارون ۳ با وجود داشتن ضریب اطمینان بسیار بالا، منجر به تغییر مکان بسیار زیاد بخصوص در بخش انتهایی بالای تیر اصلی افقی فوقانی می گردد و مقدار وزن آن نیز بیشتر از طرح کرخه و اندکی کمتر از طرحمسجد سلیمان می باشد.