سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوید خودحال – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب، دانشکده عمران، پردیس فنی، دان
رضا غیاثی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله حاضر حاوی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص تخمین رسوب گذاری در مخزن سد کرج می باشد. در این مقاله نحوه ته نشست مواد رسوبی در مخزن سد کرج با هر سه روش تجربی مثلثاتی، افزایش سطح، کاهش سطح اصلاح شده بررسی گردیده و نتایج حاصل با نتایج عملیات میدانی رسوب سنجی انجام شده در سال ۱۳۷۰ بر روی مخزن این سد مقایسه شده است. چندین روش تجربی برای توزیع حجم مشخصی از رسوبات در مخازن سدها وجود دارد که در تمام این روش ها از اطلاعات منحنی سطح – ارتفاع و حجم- ارتفاع اولیه مخزن برای محاسبه توزیع رسوبات استفاده می شود. سه روش مثلثاتی، افزایش سطح و کاهش سطح در بین روش های توزیع مکانی از اهمیت و کاربرد بیشتری برخوردارند. روش های افزایش و کاهش سطح به ترتیب توسط کریستیفانو( ۱۹۵۳ ) و بورلند و میلر( ۱۹۵۸ ) ارائه شدند. روش کاهش سطح در سال ۱۹۶۲ توسط لارا مورد اصلاح قرار گرفت. سد کرج سد بتنی دو قوسی با ارتفاع ۱۸۰ متر از پی با طول تاج ۳۹۰ متر، ظرفیت تخلیه سر ریز ۱٫۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه، حجم مخزن ۲۰۵ میلیون متر مکعب و طول دریاچه ۵٫۵ کیلومتر می باشد. ساخت این سد از سال ۱۳۳۷ آغاز و در سال ۱۳۴۲ به پایان رسید. نتایج حاصله نشان داده است که روش مثلثاتی علیرغم قدیمی تر بودن دقت بیشتری برای تخمین توزیع مکانی رسوبات مخزن این سد داشته است.