سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان شیخ الاسلام زاده – دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی شیمی – دانشگاه شیراز
محمدرضا رحیم پور – دانشیار بخش مهندسی شیمی،نفت و گاز – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله راکتور اتوترمال متانول بصورت جریان همسوی (co-current) خوارک شبیه سازی شده است. این جریان و جریان ناهمسو(counter-current) در حالت پایدار (steady-state)مقایسه هاایی انجام شده است . در راکتور اتوترمال متانول ابتدا خوراک به صورت همسو با جریانی که از راکتور اول خارج می شود وارد پوسته راکتور دوم می گردد . پس از تبادل حرارتی با گاز درون تیوب وارد راکتور اول می شود و واکنش انجام می دهد .در ابتدا شرح کلی فرآیند و سپس معادلات ریاضی مربوط به فرآیند ارائه می شود. نتایج مربوطه توسط نمودار های مختلف رسم و توضیحات مربوط به آنها داده شده است.