سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ابراهیمی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان فارس
ابوالقاسم حسن پور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان فارس

چکیده:

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۷۹ در مرکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین فارس جهت بررسی تاثیر عناصر ریز متغذی بر روی عملکرد وا جزا عملکرد دو رقم ذرت در دو تاریخ کاشت انجام گرفت. طرح آماری بکار رفته بصورت طرح کرت ها دو بار خرد شده با ۳ تکرار بود که کرت های اصلی آن رقم ها شامل (۶۴۷ت و ۷۰۴) و کرت های فرعی آن تاریخ های کاشت شامل (۱۵ اردیبهشت و اول خرداد) و کرت های فرعی فرعی آن عناصر ریزمتغذی شامل (آهن، روی، آهن + روی و شاهد) بوده است.