سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا خادم حمزه – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
محمدشاکر ابراهیم زارع – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

برداشت در کلزا مرحله حساسی است برداشت زود باعث کاهش کیفیت بذر و برداشت دیر باعث باز شدن غلاف ها و ریز شمی شود از نقطه نظطر عملی محصول زمانی می رسد که تمام بذور تغییر رنگ داده و رطوبت بذر به کمتر از ۱۵ درصد برسد. به منظور مقایسه دو روش برداشت کلزا طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی ۷۹-۷۸ در استا نفارس اجرا گردید که در آن روش برداشت دو مرحله ای کلزا در چهار دامنه رطوبتی با روش برداشت مستقیم مقایسه گردید.