سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدجواد محمدی – دانشجوی دکتری هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
مهدی سبزه پرور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
فرهاد جاوید راد – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

دو روش برای تحلیل خیزهای بزرگ در تیرهای لاغر مورد بررسی قرار گرفته است: روش تقریب خطی پی در پی و روش غیر خطی نیوتن رافسون بهبود یافته. این دو روش در مدل اجزای محدود یک تیر یکسر گیردار باریک و بلند اعمال و میزان تغییرات خیز تیر در اثر نیروی وارده انتهایی بدست آمده است. نتایج بدست آمده با روش های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مشاهده گردید که تا محدوده معینی، هر دو روش به نتایج قابل قبولی منجر می گردد. ولی در خارج این محدوده روش تقریب خطی پی در پی با وجود راندمان نسبتاٌ خوب محاسباتی از نظر زمان و پایداری تحلیل، دارای دقت کمتری نسبت به روش نیوتن رافسون می باشد