سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
خدیجه کلاته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-
محمد یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری-

چکیده:

کروم و مولیبدن جزء عناصر واسطه از یک گروه جدول تتناوبی می باشند که هر دو به میزان کم اما ضرروری در تغذیه محسوب میی شوند زیرا در متابولیسم فعالیت های شیمیایی بدن نقش کلیدی ایفا می کنند. بررسی آنیون این ترکیبات به منظور مقایسه بهتر خواص عناصر جدول تناوبی که در یک گروه از جدول تنوبی قرار دارند صورت گرفته است. در این مقاله محاسبات شیمی کوانتمی مربوط به پارامتر ساختاری دو آنیون CrO4 و MoO4 و کمپلکس های حاصله از آن با گلایسین و آلانین انجام شده است محاسبات به روش HF و DFT و در سری پایه ای ۶-۳۱G* صورت گرفته است. پارامترهای NMR و تانسورهای ثابت پوششی و تغییرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. و در این رابطه تفاوتهای دو روش مذکور در صحت اندازه گیری ها مورد توجه قرار گرفته است.