سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فرامک زندی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
فریبرز موسوی مدنی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
معصومه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری و اطلاعات

چکیده:

امروزه از تکنیک‌های تصمیم‌گیری در بسیاری از مسائل روزمره می‌توان استفاده نمود. در این مقاله، ضمن بررسی کلی تکنیک‌های تصمیم‌گیری که برای رتبه‌بندی گزینه‌ها استفاده می‌شود، دو تکنیک ویژه از گروه تصمیم‌گیری‌های چند شاخصه یعنی تکنیک LINMAP فازی گروهی و تکنیک TOPSIS گروهی، مورد بررسی قرار گرفته و از آنها برای رتبه‌بندی ۲۳ الگوی مرتبط با کاربرد فناوری اطلاعات در فرایند یاددهی – یادگیری مدارس در سه دوره عمومی، متوسطه نظری و هنرستان استفاده می‌شود. سپس نتایج رتبه‌بندی‌های به دست آمده، با استفاده از نظر متخصصین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از میان آنها، رتبه‌بندی‌های مناسب نهایی انتخاب می‌شوند. در انتها، نتایج به دست آمده از لحاظ نزدیکی دو روش مذکور، مورد تحلیل قرار می‌گیرند