سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید شهبازی کیا – کارشناس ارشد خاکشناسی
رستم صادقی تالار پشتی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، مدیریت آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

چکیده:

خاک به عنوان بستر اصلی غالب رویش های گیاهی یکی از با ارزش ترین ثروتهای ملی هر کشور بوده و تامین کننده اصلی احتیاجات خوراکی و پوشاکی انسان است. مقاله حاضر در صدد مقایسه دو روش تجربی PSIAC اصلاح شده و EPM درحوزه آبخیز بجوشین چای به مساحت ۱۳۱۳۱ هکتار بوده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر و مبتنی بر آنالیزهای آماری دلالت بر نزدیکی بیشتر مقادیر تخمینی مدل MPSIAC با مشاهدات رسوب دارد.