سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد فیض – گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
بابک گنجی –
مهدی معلم – دانشگاه صنعتی اصفهان
کامیار موید زاده – دانشگاه تهران

چکیده:

ازمشخصه های استاتیکی شارپیوندی با یک فازبرحسب موقعیت روتور و جریان فاز می توان درتحلیل عملکرد موتورسوئیچ رلوکتانس SR استفاده کرد درمقاله حاضر با استفاده از یک مدل تحلیلیمشخصه استاتیکی یک موتور نمونه محاسبه می شود و از مقایسه آن با مشخصه استاتیکی اندازه گیری و محاسبه شده به کمک روش مدار معادل مغناطیسی IMEC ثابت میش ود که مدل تحلیلی از دقت خوب و سرعت مناسبی برخوردار است تحلیل عملکرد موتور نمونه با استفاده ازمدل تحلیلی نشان میدهد که مدل تحلیلی قادر است مشخصه دینامیکی شارپیوندی با یک فاز را با دقت خوبی محاسبه کند و با توجه به سرعت محاسبه زیاد آن میتواند درمدل تلفات هسته و طراحی بهینه موتور SR بخوبی بکاررود.