سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

البرز امیرصادقی – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش ذوب و آلیاژسازی چدن داکتیل آستمپر با فرومولیبدن پرکربن توسط فرآیند TIG موردبررسی قرار گرفت . در این راستا ساختارهای ایجاد شده در ناحیه ذوب سطحی و متاثر از حرارت، تغییرات میکروسختی این ساختارها و اثر همپوشانی خطوط جوش مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که پس از ذوب سطحی ADI ، یک ساختار لدبوریتی در منطقه ذوب و منجمد شده سطحی تشکیل می گردد ک ه با افزایش گرمای ورودی این ساختار درشت تر شده که موجب کاهش سختی میگردد. از طرف دیگر آلیاژسازی سطحی این چدن با فرومولیبدن موجب ایجاد یک ساختار لدبوریتی به همراه کاربیدهای (Fe,Mo)3C در منطقه ذوب سطحی شده می گردد که با افزایش گرمای ورودی ضخامت لایه آلیاژی ا فزایش و درصد مولیبدن در این ناحیه کاهش پیدا کرده و در نتیجه مقدار این
کاربیدها کم می شود. مقایسه لایه های مختلف ایجاد شده توسط آلیاژسازی و ذوب سطحی حاکی از آن بود که لایه های ایجاد شده توسط عملیات ذوب سطحی سختی بالاتر اما عمق کمتری نسبت به آلیاژسازی داشتند. به علاوه در اثر هم پوشانی خطوط جوش تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار و سختی لایه های آلیاژی مشاهده نشد در حالیکه سختی لایه ذوب سطحی از ۸۶۸ به ۶۳۰ ویکرزکاهش یافت.