سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قاضی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – استاد، دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حمیدرضا زبردست – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

ذوب و آلیاژ سازی آلومینیوم ۵۰۵۲ با به کارگیری فرایند قوس تنگستن TIGدر محیط حاوی نیتروژن و آرگون صورت پذیرفت.و لایه سطحی با اختیار نمودن متغیرهای مناسب فرایند ایجاد شد.مطالعات پراش سنجی پرتو ایکس میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی نشان داد که آلیاژ سطحی در محیط حاوی نیتروژن منجر به تشکیل لایهA1n تا عمق ۵/۲ mmاز سطح فلز شده که سختی این لایه در مناطق متراکم حدود ۱۴۰۰ ویکرز و در مناطق کم تراکم حدود ۸۵۰-۹۰۰ ویکرز بود.همچنین نتایج بدست امده از ذوب سطحی بیانگر کاهش سختی در منطقهذوب شده نسبت به فلز پایه بوده که این امر را عمدتا میتوان به از بین رفتن کار سختی فلز پایه پس از ذوب سطحی نسبت داد.