سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عصاره – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
بهنام معتمدی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
حسین ایلخاص زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

در ایران سدهای انحرافی و مخزنی متعددی به همراه شبکه های آبیاری با هزینه های سنگین احداث شده و یا در حال احداث می باشد ولی به دلیل عدم رعایت مسائل طراحی ، اجرا ، بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری حجم زیادی از آب استحصال شده از مسیر تولید خارج و ضمن از بین رفتن سرمایه های ملی اهداف اولیه طرح ها نیز به مخاطره می افتد. بنابراین با عنایت به موارد یاد شده بایستی با شناخت مسائل و مشکلات مرتبط با هر شبکه استفاده بهینه از آب استحصال شده را به عمل آورد.در این تحقیق داده های آمار هواشناسی منطقه، اراضی زیر کشت و نوع کشت محصولات و داده های ۱۳۷۵ محاسبه و با راندمان های اراضی – ورودی و خروجی به شبکه آبیاری دز جمع آوری و راندمان شبکه در طی سالهای ۸۲ یکپارچه نظیر کشت و صنعت کارون ، کشت و صنعت رجایی، کشت و صنعت شهید بهشتی و هفت تپه مقایسه گردید و مشاهده شد که میانگین راندمان در طی سالهای آماری در اراضی غیر یکپارچه ۲۵/۹۱ درصد، رجایی ۳۳/۰۴ درصد، شهید بهشتی ۳۰/۸۶ درصد، کارون ۴۶/۸۲، و هفت تپه ۳۶/۶۶ درصد میباشد و در پایان علل پایین بودن راندمان آبیاری در اراضی غیر یکپارچه نسبت به اراضی یکپارچه ذکر گردید