سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا مسعودی نژاد – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت
احمدرضا یزدان بخش – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرها، همچنین افزایش سالیانه مصرف سرانه آب در این جوامع مخصوصاً در کشورهائی که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارند کاربرد فاضلابهای صنعتی- بهداشتی در کشاورزی و آبیاری در حال افزایش قابل ملاحظه ای می باشد. سرعت و میزان جذب فلزات سنگین توسط خاک می تواند عامل مهمی در آلودگی خاکهای کشاورزی که از پسابهای صنعتی برای آبیاری استفاده می کنند محسوب گردد. با توجه به قدرت انتشار این ترکیبات در منابع آبهای زیرزمینی و خاصیت تجمع پذیری این ترکیبات در بافتهای مختلف بدن و خواص سرطانزائی آنها که در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است لزوم کنترل دقیق این منابع، احساس می گردد. در ا ین مطالعه با استفاده از دو ماده هیدروکسید کلسیم و هیدروکسید سدیم به منظور کنترل pH محیط و تشکیل هیدروکسیدهای فلزی در ۶۰ نمونه، حاوی ۵۰ میلی گرم بر لیتر کروم (۶+)، کروم (۳+)، نیکل و کادمیوم بصورت جداگانه در ۴ گروه با ۵ غلظت و شرایط محیطی مختلف، مورد آزمایش قرار گرفت. با توجه به غلظتهای اولیه معلوم مقدار غلظت باقیمانده از طریق دستگاه جذب اتمی بوسیله شعله تعیین مقدار گردید. از بین نمونه های اندازه گیری شده غلظت ۵۰ میلی گرم بر لیتر هیدروکسید کلسیم و ۵۰ میلی گرم بر لیتر هیدروکسید سدیم با راندمان ۸۰ تا ۱۰۰ درصد بهترین شرایط در حذف کروم (۶+)، کروم (۳+)، نیکل و کادمیوم از محیط واکنش را داشته است.