سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام کیوانی نیا – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
معصومه کارور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران؛ مرکز بین المللی علوم و تک
حسین روح الامینی – دانشکده فیزیک،دانشگاه شهید باهنر،کرمان
علی رضا بهرام پور – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش نیمه تحلیلی معادلات ماکسول برای حلقه ای میکرونی نوریAlGaAs و شیشه های چلکوجناید به دلیل رفتارهای متفاوت آثار غیر خطی و کاربردهای فراوان آنها در ادوات اپتیکی حل شده و رفتار گذرای کلید زنی در این دو نوع میکروحلقه محاسبه شده اند و تغییرات فرکانس تشدید میکروحلقه ها بر حسب شدت ورودی محاسبه و توزیع زمانی و مکانی میدان الکتریکی در این میکروحلقه ها مورد مطالعه قرار گرفته اند.