سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد باقر رهایی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد – پژوهشگاه مواد و انرژی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد – استاد دانشگاه صنعتی شریف
علی شفیعی – استادیار و کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
اسکندر کشاورز – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

با توجه به اهمیت آب بند های مکانیکی در حفاظت از نشت محصول در صنایع انتقال سیال مجهز به شافت در حال گردش (مانند پمپها و همزنها وموتور خودروها و توربین ……..)دراین پژوهش سعی شد تا رینگ های آب بند مکانیکی به روش سنتز احتراقی با توجه به سادگی و هزینه کم این روش استفاده شود.بنابر این رفتار روانکاوی و سایش کامپوزیت TiC-NiAl تولید شده به روش سنتز احتراقی با SiC سینتر شده در آزمون پین روی دیسک در مقابل فولاد ۵۲۱۰۰ و تست دوام در پمپ آب مقاسیه شد.مشاهدات میکروساختار با میکروسکوپ الکترونی مجهز به آنالیز عنصری و فازهای تشکیل شده با پراش پرتو ایکس مشخص شد.آزمونهای سایش و تست دوام در پمپ نشان دادند که کامپوزیت TiC-NiAl دارای ضریب اصطکاک و میزان کاهش وزن مشابه SiC در آزمون سایش و تست دوام در پمپ دارد.بررسی سطوح سایش پس از کار در پمپ نشان داد که مکانیزم های سایش چسبان خراشان و تریبوشیمیایی (اکسیداسیون)در نمونه های TiC-NiAlوSiC وجود دارد.