سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی علی اکبرپورازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

تیرهای عمیق از نظر بارگذاری ممکن است به چند صورت تحت بارگذاری قرار گرفته باشند به عنوان مثال از بالا و پایین ، از جانب و ترکیبی از هر کدام از اینها با توجه به نوع بارگذاری رفتار آنها نیز متفاوت می باشد که مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. در این مقاله رفتار تیرهای عمیق با نسبت دهانه به ارتفاع کمتر از چهار بارگذاری شده از پایین مورد تحقیق قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف این تحقیق ابتدا ۵ نمونه تیر عمیق که نتایج آزمایشگاهی آنها در دست می باشد به وسیله برنامهAnsys مدل شده و پس از مطمئن شدن نسبت به نتایج مدل کامپیوتری برای
نسبت دهانه به ارتفاع متفاوت گسترش داده شده. شایان ذکر است جهت اطمینان نسبت به نتایج نوع بتن مصرفی ثابت نگه داشته شده و مقادیر فولادهای عمودی و نسبت دهانه به ارتفاع تیرها تغییر نموده. نتایج حاکی از آن است که شکل گیری ترکها تقریبأ شبیه یکدیگر است فقط افت تیرها با نسبت دهانه به ارتفاع بزرگتر همانطور که انتظار می رفت بیشتر از تیرهایی است که نسبت دهانه به ارتفاع آنها کوچکتر است. به همین صورت بار نهایی در تیرهای با دهانه به ارتفاع کوچکتر بیشتر از دهانه به ارتفاع بزرگتر است، و نوع شکست تیرها خمشی بوده و تغییر در نوع آنها به وجود
نیامده است. قلابهای بار نیز تأثیر به سزایی در مقدار تغییر شکل و باربری نهایی تیرها دارند.