سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار بخش عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی علی اکبرپور ازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در این مقاله رفتار ۵ عدد تیر عمیق که تحت بارگذاری از بالا قرار گرفته و نتایج آزمایشگاهی آنها در دست می باشد را با تیرهایی که دارای همان ابعاد خصوصیات می باشد و بارگذاری از پایین شده اند مقایسه نموده. شایان ذکر است ابتدا تیرهای بارگذاری شده از بالا توسط برنامه کامپیوتری Ansys مدل شده و صحت برنامه به وسیله نتایج ازمایشگاهی مورد تایید قرار گرفته سپس همان تیرها را به وسیله مدل کامپیوتری از پایین بارگذاری نموده و نتایج با حالت بارگذاری از بالا مقایسه شده است. از مقایسه نتایج می توان نتیجه گرفت که تیرهای بار گذاری شده از پایین باربری کمتری نسبت به تیرهای بارگذاری از بالا دارند و نحوه شکست آنها متفاوت است و بیشتر به صورت خمشی است و مقدار میلگرد مصرفی در جان تیرها و نوع بتن مصرفی دارای اهمیت خاصی در رفتار اینگونه تیرها دارد.