سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروغ مفید نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و ص
سعید رستگاری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

چکیده:

سوپر الیاژ های پایه نیکل بدلیل برخورداری از پایداری و استحکام خوب دردماهای بالا از جمله مواردی هستند که در سخت قطعات توربین گازی بکار گرفته می شوند دراین تحقیق تاثیر محیطهای نمکی خورنده شامل ۷۵wt% Na2SO4 + K2SO4Na2SO4 برمقاومت به خوردگی داغ سوپر الیاژهای IN-738LC و GTD-111 مورد بررسی قرارگرفت. نمونه ها به مدت ۱۲۰ ساعت تحت عملیات تست خوردگی داغ در دمای ۹۰۰ درجه قرارگرفتند. سپس تغییرات وزنی ناشی از خوردگی داغ نمونه ها اندازه گیری شده و ریزساختار انها پس از فرایند خوردگی داغ با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی تفرق اشعه ایکس بررسی گردید. طبق نتایج حاصل از تغییرات وزنی مدت زمان شروع خوردگی داغ در نمونه های GTD-111 نسبت به IN-738LC در شرایط نمکی یکسان بیشتر است.