سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد مرادی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجلسی اصفهان
مهدی ابراهیمیان – کارشناس ارشد مرکز پژوهش و مهندسی سطح ایران
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق رفتار خوردگی داغ پوشش های نیکل آلومیناید اعمال شده به روش های نفوذی و پلاسما اسپری روی پایه فولاد زنگ نزن AISI 403 مورد بررسی قرار گرفته است . پس از پوشش دهی و به جهت بررسی خوردگی داغ، از روش آزمون کوره استفاده شد . ترکیب رسوب مورد استفاده ۹۵%Na2SO4- 5%NaCl انجام گرفت . منحنی های سینتیکی به صورت ٩٠٠°C بود و ارزیابی خوردگی داغ در دماینمودار تغییرات وزن نمونه های تحت آزمایش برحسب زمان آزمون بدست آمدند . مورفولوژی پوسته ها و آنالیز محصولات خوردگی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به سیستم EDAX و دستگاه پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس این نتایج پوشش نیکل آلومیناید اعمال شده به روش نفوذی مقاومت به خوردگی داغ بسیار بهتری را نسبت به نمونه های پلاسما اسپری از خود نشان داد