سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نصراصفهانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی- دانشگ
محمود حیدرزاده سهی – عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی- دانشگاه تهران
محسن صارمی – عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش با استفاده از آبکاری الکتریکی به دو روش استفاده از جریان مستقیم (DC) و منقطع (Pulse) ، پوششهای آلیاژی روی – نیکل به روی ورقه های فولادی ایجاد گردیده وسپس رفتار خوردگی این پوششها با استفاده از روش E.C.P مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهند که در پوششهای حاصل از آبکاری با جریان مستقیم، افزایش نیکل باعث افزایش مقاومت به خوردگی آنها می شود. در روش منقطع نیز همین رفتار وجود دارد ولی پوششهایی که حدود ۱۳% نیکل دارند، رفتار خوردگی مناسبتری از خود نشان میدهند. همچنین بررسی پوششها توسط SEM نشان می دهد که رفتار خوردگی پوششها، شدیدا تابع کیفیت و ساختار پوشش است.