سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی کاوه – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا مسچیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمدعلی سلطانی – کارسناس ارشد مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان
محسن کاظمی خوزانی – کارسناس ارشد مجتمع فولاد آلیاژی اصفهان

چکیده:

کنترل خواص مکانیکی در دمای بالا و رفتار ترمومکانیکی برای فولادهای آلیاژی شامل چگونگی انجام استحاله در دماهای بالا، میانی و پایین بر اساس نوع سیکل سرد شدن و نیز تحولات ریز ساختاری برای فولادسازی در جهت طراحی سیکل مناسب و تولید ساختار مطلوب از اهمیت خاصی برخوردار است. پارامترهای متعددی همچون شرایط ذوب، فورج، سیکل آستنیته و چگونگی کوئنچ می تواند شرایط استحاله های فازی را کنترل کند.
در تحقیق اخیر با استفاده از دستگاه دیلاتومتری مدل ۸۰۵A/D رفتار دیلاتومتری فولاد AlSl 4340 و IASC 6562 بررسی و نتایج بر اساس مطالعات ریزساختاری تحلیل گردید. عملیات حرارتی در این تحقیق عمدتا شامل عملیات آستنیته در اتمسفر خلاء و بدنبال آن کوئنچ با سرعتهای متفاوت با استفاده از دمش گاز نیتروژن می باشد. کلیه استحاله های فازی در دمای بالاف میانی و پائینی از طریق مطالعه دیاگرامهای دیلاتومتری استخراج و دماهای شروع و پایان استحاله های فازی معین و در نهایت دیاگرام CCT رسم گردید. ارزیابی ریز ساختار کلیه فازهای موجود در نمونه ها به شکل کیفی و کمی انجام گرفت و کلیه فازهای تشکیل شده بر اساس مورفولوژی ارائه شده در استاندارد شناسایی و در نهایت جهت تائید بررسی های ریزساختاری از تکنیک ریز سختی سنجی استفاده گردید.