سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم
ناصح خدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنع
حسن ثقفیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
شهرام خیراندیش – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار سایش خشک فولاد ST52 در دو حالت با ساختارهای دوفازی و به صورت نرمالیزه شده، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشات سایش پین روی دیسک تحت نیروهای ۱/۵، ۳/۲ و ۴ کیلوگرم نیرو و با سرعت حرکت سایشی ثابتی برابر با یک متر بر ثانیه انجام گرفت.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی سطوح سائیده شده و نواحی زیرین آن، فرآیند سایش در فولادهای مذکور با ایجاد تغییر شکل پلاستیک، تشکیل حفره و ترک و گسترش آنها، همراه بوده است. مشاهدات مذکور به همراه بررسی میکروسکوپ براده های سایش به دست آمده، حاکی از غالب بودن مکانیزم سایش اکسیدی در فولاد دوفازی بوده است. در حالی که در مورد فولاد نرمالیزه شده در نیروهای اعمالی کم مکانیزم، سایش، اکسیدی و در نیروهای بالا از نوع چسبان بوده است.