سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود صالحی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه
عبدالرضا سروقدمقدم – استاد راهنما

چکیده:

این تحقیق مقایسه ای است بین طراحی بر اساس روشهای متداول )آیین نامه ۲۸۰۰ ( و دستورالعمل بهسازی که از مفاهیم طراحی بر اساس عملکرد پایه ریزی شده است که با استفاده از روش احتمالاتی تقاضاو ظرفیت و با بدست آوردن در صد قابلیت اعتماد لرزه ای, این دو روش در قاب پنج طبقه مهاربندی شده با هم مقایسه شده است.