سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ناصر امیرحصاری – کارشناس ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

در سیستم مهاربندی یکی از نقاط ضعف، مقاومت فشاری عضو مهاربندی و امکان کمانش آن و در نتیجه کاهش باربری عضو می باشد. امروزه با ظهور مهاربندی های کمانش تاب (Buckling Restrained Braces) این مشکل حل شده است؛ مسئله مهم دیگر مقاومت پس ازکمانش عضو است که در آن عضو، با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکل های بیشتری را تحمل کند که این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بهتر سازه میگردد. در این مقاله سعی گردیده است تا مقایسه ای بین رفتار سازه های دارای مهاربندی معملوی با در نظر گرفتن مقاومت پس کمانش و مهاربندی های کمانش تاب صورت گیرد. بدین منظور با در نظر گرفتن یک هندسه مشخص و مهاربندی های ضربدری بزرگ، تک فشاری ، هفت و هشت سازه های ۴ تا ۱۲ طبقه با کمک برنامه SNAP-2DX در دو حالت مدل شده اند و تحلیل دینامیکی غیر خطی بر روی آنها انجام گرفته است. با توجه به تحلیل های صورت گرفته ، رفتار هیسترزیس این مهاربندها با یکدیگر مقایسه گردید. دراین مقاله مشخص گردید که منحنی های مهاربندی های کمانش تاب دارای پایداری هستند و نیز در این نوع از مهاربندها افت سختی و مقاومت مشاهده نمی شود. مهاربندهای کمانش تاب رفتار بهتر و مطمئن تری در برابر نیروهای جانبی از خود نشان می دهند.