سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید غفارزاده – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک
عبدالرحمن دادوند – دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

انتقال حرارت از دیواره سیلندر در موتورهای احتراق داخلی، شکل پیچیده ای دارد و پیش بینی درست و دقیق میزان انتقال حرارت در طراحی سیستم خنک کننده و نیز انتخاب مواد سازندة یک موتور نقش مؤثر و تعیین کننده ای دارد. از طرفی روابط متعددی برای پیش بینی نرخ انتقال حرارت لحظه ای توسط محققان موتور ارائه گردیده است، که در این مقاله برای ارزیابی روابط ذکر شده، نتایج حاصل از تعدادی از آنها با نتایج تجربی موجود برای یک موتور دیزلی خودرو مقایسه شده و در نهایت از بین آنها بهترین مدل معرفی گردیده است.