سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی دیانتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف
احمد رهبررنجی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

عرض موثر ورق تقویت شده ، پارامت ری موثر در محاسبات سازه ای کشتیها می باشد .و روابط متفاوتی برای آن ارائه شده است .با مراجعه به روابط پیشنهاد شده توسط موسسات رده بندی و کتب مرجع ملاحظه میگردد که بعضا، تفاوتهای فاحشی میان آنها وجود دارد .هدف از این مقاله تهیه یک نرم افزار، با کتابخانه قوی و مطابق موارد مورد استفاده در صنعت کشتی سازی، برای محاسبه مشخصات ورق تقویت شده با امکان استفاده از روابط مختلف پیشنهادی، به منظور مقایسه میباشد. پس از محاسبات نسبتا زیاد مشخص گردید که اختلاف بین روابط، به حد اکثر ۶ درصد محدود میباشد که قابل صرفنظر کردن است.