سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
حیدرعلی کشکولی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
روح الله مختاران – مدیر امور آبیاری و زهکشی شرکت مهندسین مشاور شاراب

چکیده:

هدایت هیدرولیکی یکی ازپارامترهای مهم برای ارزیابی پدیده های جریان و انتقال مواددر خاک می باشد. اگرچهحرکت آب در لایه های بالایی خاک مرکز توجه بسیاری از علوم ازجمله کشاورزی، مهندسی عمران، هیدرولوژی و علوم زیست محیطی میباشد. ولی بیشترین کاربرد آن برای طراحی فاصله زهکش ها یا استفاده ا زمدل های جریان آبهای زیر زمینی به سمت زهک ها است، از این رو تقاضا برای یافتن روش های ساده، سریع و دقیق جهتبدست اورن خصوصیات هیدرولیکی خاکها بسیار زیاد است. از روش های موجود برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی بالای سطح ایستابیروش گلف به علت سرعت در اندازه گیری و نیاز به آب و نیروی کاگر کم اخیرابه عنوان بهترین روش شناخته و معرفی گردیده است، هم اکنون با معرفی وسیله جدیدتر نفوذ سنج مکشی امکانات جدیدی برای این اندازه گیری ها فراهم گردیده، به خصوص برای مواردی که علاوه بر هدایت هیدرولیکی اشباع اندازه گیری مشخصات هیدرولیکی غیر اشباع مد نظر باشد. در این تحقیق با استفاده از روش نفوذسنجی گلف و نفوذسنج مکش، هدایت هیدرولیکی (اشباع) در خاک لوم رسی سیلتی واقع در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز در عمق ۵۰-۴۰ سانتی متری اندازه گیری گردید. بدین ترتیب که برای اندازه گیری های نفوذ سنجی گلف از دوبار فشای ۵ و ۱۰ سانتی متری و برای اندازه گیری های نفوذ سنج مکشی ازچهار بار مکشی ۱، ۳ ، ۶ و ۱۰ سانتی متری استفاده گردید. در این تحقیق ضمن معرفی دستگاه نفوذسنج مکشی، نتایج حاصله ازمقایسه این دو روش، تواناییها و محدودیت های آن ذکر خواهدشد.